כתבה שלנו סוקרים ב The Marker  את שוק הנדל"ן בגן יבנה :