תמ"א 38 ?
 תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה
 (תמ"א 38), התוכנית נועדה לאפשר חיזוק מבנים שגודלם מעל 400 מ"ר
 ומעל שתי קומות ואינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים
 ברעידת אדמה (בת"י 413).
 
 אפשרות לחיזוק והשבחת בתמורה למתן זכויות בניה נוספות
 (זאת מאחר ועלויות החיזוק יקרות מאד).
 
 
 הדיירים זכאים ל:
 * הרחבת שטח המגורים.
 * החלפת תשתיות הבניין (מים,ביוב,חשמל ותקשורת).
 * חידוש ושיפוץ חזית הבניין.
 * חיפוי שיש החלפת חלונות בחזית הבניין 
 * התקנת מעלית משוכללת ובטיחותית. 
 * החלפת ארונות חשמל מעץ בארונות מתכת תקניים בהתאם
    לדרישת מכבי-אש. 
 * שיפוץ המקלט בהתאם להנחיות הג"א.
 * שיפוץ הלובי, דלת הכניסה והתקנת מערכת אינטרקום.
 * שיפוץ בהתאם לצרכי הדיירים
 
 ערכה של הדירה לאחר ביצוע עבודות
 החיזוק ושיפוץ המבנה יעלה ב-35%. 
 
 רצוי לנצל את הזכויות הניתנות ללא עלות מצידכם. 
 
                                 
הוספת עמודים תמ"א 38 חיזוק עמודים תמ"א 38 חיזוק ועיבוי היסודות תמ"א 38 חיזוק המעטפת תמ"א 38 בניין גמור תמ"א 38 בניין 2 גמור תמ"א 38